Gắn kết thế giới với quản trị chuỗi linh hoạt và hiệu suất cao

0
2774

Để hợp nhất hoàn toàn thế giới thực và thế giới kỹ thuật số, thiết kế hệ thống quản trị với tính linh hoạt ở cốt lõi là chìa khóa.

Với việc tăng tốc áp dụng, tiềm năng của blockchain trong việc biến đổi cuộc sống theo mọi cách – từ cách thức hoạt động kinh doanh đến phân công lao động, hệ điều hành và phương pháp cộng tác – ngày càng thành hiện thực. Nếu blockchain là nền tảng cho một mô hình kỹ thuật số thực sự, thì quản trị là chìa khóa để liên kết thế giới trong và ngoài chuỗi với nhau. Bản thân quản trị bao gồm và ra lệnh cho chức năng của blockchain, từ cấu trúc tổ chức của nó đến việc thực hiện quy trình làm việc, bỏ phiếu và khuyến khích. 

Về mặt khái niệm, quản trị có thể được hiểu là trong và ngoài chuỗi; trước đây được chia thành các cấp độ giao thức và hợp đồng. Với không gian blockchain đa dạng hóa nhanh chóng, quản trị cũng đang phát triển nhanh chóng để thúc đẩy các hình thức hợp tác, tương tác, phân phối lợi nhuận và cấu trúc rủi ro mới và mới lạ, dựa trên giá trị lợi nhuận duy nhất của mỗi chuỗi.

Các mô hình quản trị on-và off-chain ngày nay

Trong tương lai, tôi tin rằng có một số tiền đề phải được tính đến khi xây dựng các khuôn khổ quản trị.

Thứ nhất, thế giới kỹ thuật số không thể tách rời khỏi thực tế. Giống như thế giới ngoài chuỗi, quản trị trên chuỗi cũng bao gồm một cấu trúc hai cấp, theo đó các đơn vị quản lý đóng vai trò là nguồn vốn để người dùng tham gia vào các quy trình dân chủ khác nhau. Hơn nữa, các thành phần quản trị trên chuỗi bên ngoài như cụm máy chủ, các nút và các cơ sở hạ tầng khác, quyết định cách giải quyết các quyền và lợi ích vốn. Quản trị theo chuỗi quyết định việc sử dụng các nguồn vốn bên ngoài, năng lượng và nguồn nhân lực. Nó cũng đang xây dựng bản sắc mới, cách thức tham gia và các mối quan hệ quyền lực. Nói tóm lại, quản trị theo chuỗi vừa là sự phản ánh của mô hình ngày nay vừa là tấm kính hướng tới tương lai.

Thứ hai, thế giới trong và ngoài chuỗi đang hợp nhất khi ranh giới giữa quản trị xã hội và quản trị doanh nghiệp ngày càng trở nên mờ nhạt. Trong khi blockchain bắt đầu tập trung hơn vào quản trị kinh tế, trọng tâm này đã thay đổi trong những năm gần đây với các tổ chức và doanh nghiệp thử nghiệm với blockchain để đạt được quản trị xã hội hiệu quả hơn. Khi ranh giới giữa quản trị doanh nghiệp và kinh tế ngày càng mỏng đi, tương lai của mỗi chuỗi sẽ từ từ nhưng chắc chắn phụ thuộc vào lợi ích và ý chí của cơ sở người dùng của họ, do đó thúc đẩy đáng kể nhu cầu cấp bách về quản trị thế hệ tiếp theo ở cấp độ giao thức.

Thứ ba, thị trường hiện đang bị chi phối bởi biểu quyết có tỷ trọng cổ phần, hướng tới việc tập trung hóa nhiều hơn, các điều chỉnh năng động và các đại lý ủy quyền của bên thứ ba. Với bản chất phi tập trung về cơ bản của blockchain, quản trị trên chuỗi phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế lựa chọn đồng thuận của mạng – có thể được hiểu là phương pháp thương lượng theo đó lợi ích và quyền của các nhà phát triển cộng đồng, người khai thác và chủ sở hữu mã thông báo. Trong bối cảnh của bằng chứng công việc , hoặc PoW, sự đồng thuận, trọng tâm là khối lượng công việc. Nó sẽ yêu cầu mức độ cao về quyền hạn và trách nhiệm tập trung để xác thực công việc của các bên, thay vì dựa vào mã để xác thực công việc của các thợ đào một cách tự động. Theo cách đó, PoW về cơ bản giống như việc ra quyết định truyền thống.

Tuy nhiên, dưới biểu quyết bằng chứng cổ phần, các tình huống sau sẽ cho phép dân chủ và phân quyền lớn hơn:

 • Một người, một phiếu bầu dựa trên danh tính.
 • Bỏ phiếu thứ cấp dựa trên danh tính.
 • Bỏ phiếu quyền lực băm.
 • Bỏ phiếu cho phí giao dịch ở cấp tài khoản.
 • Biểu quyết phí giao dịch ở lớp hợp đồng.
 • Ủy ban bầu cử.
 • Phương thức biểu quyết theo đa số tương đối.
 • Các chỉ số khác liên quan đến cam kết, bao gồm bảo trì nút dài hạn, trình xác nhận ràng buộc dài hạn, người nắm giữ tiền xu dài hạn, oracles và khách hàng.
 • Bất kỳ sự kết hợp nào của các chế độ trên.

Thứ tư, vẫn còn nhiều vấn đề thiết kế khác nhau liên quan đến quản trị trên chuỗi. Trong các hệ thống quản trị ngày nay, quyền lực có xu hướng tập trung vào tay một số ít. Hơn nữa, tỷ lệ biểu quyết thấp cũng tác động tiêu cực đến hiệu quả của quản trị và an ninh mạng. Do đó, những đổi mới trong quản trị trong tương lai cũng phải giải quyết các mối quan tâm nói trên ở cấp độ thiết kế bằng cách đưa ra các biện pháp khuyến khích mạnh mẽ hơn biểu quyết cho các bên liên quan, đồng thời đưa ra biểu quyết kết hợp lỏng lẻo để đảm bảo quản trị đại diện hơn.

Nhìn chung, mô hình hiện tại minh họa rằng quản trị trên chuỗi đại diện cho sự chuyển đổi của tổ chức kinh tế và xã hội của thế giới kỹ thuật số. Với sự ra đời của thời đại kỹ thuật số, danh tính của mọi người ngày càng bị phân tách giữa các thực thể quản trị khác nhau, thay vì nằm trong tay của một chủ thể duy nhất. Bằng cách giới thiệu các khái niệm và cấu trúc tổ chức mới, chúng tôi có thể tiên phong tạo ra một cơ chế khuyến khích hoàn toàn mới để tối ưu hóa việc quản trị nội và ngoại chuỗi, vượt ra ngoài những gì mà cấu trúc doanh nghiệp đơn giản có thể đạt được.

Dựa trên những tiền đề này, quản trị bền vững và hiệu quả phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Một cơ chế hai chiều để tương tác với thế giới thực.
 • Quản trị xã hội toàn diện.
 • Phong trào hướng tới đạt được tầm nhìn của cộng đồng.
 • Khuyến khích và trừng phạt hiệu quả thông qua các cơ chế toàn diện.
 • Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn đối với quản trị chuỗi.

Cấu trúc quản trị theo chuỗi để thúc đẩy tính bền vững và áp dụng

Nếu chúng ta hiểu quản trị là động lực chính cho việc áp dụng blockchain, thì các mạng phải tiếp cận các quyết định, chẳng hạn như cơ chế đồng thuận, vai trò của những người tham gia khác nhau – và hơn thế nữa – với sự cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, để kết hợp thế giới trong và ngoài chuỗi lại với nhau, quản trị trên chuỗi phải phát triển để cho phép những điều sau đây:

 • Ánh xạ các đơn vị pháp lý hoặc khu vực pháp lý trong thế giới thực với chuỗi.
 • Một hệ thống nhận dạng toàn diện gắn danh tính của những người tham gia mạng với danh tính xã hội của họ.
 • Tham gia vào quản trị thông qua các quyền lớn hơn với cảnh báo rằng các quyền đó có thể bị thu hồi.

Bằng cách tận dụng mã, quản trị trên chuỗi cho phép loại bỏ các yếu tố không chắc chắn để tạo ra các thỏa thuận ràng buộc, đảm bảo rằng mọi thay đổi mạng đã được phê duyệt sẽ được thực hiện. Hơn nữa, quản trị trên chuỗi cũng khuyến khích trách nhiệm lớn hơn, do tính chất minh bạch vốn có của blockchain, do đó đảm bảo một con đường ra quyết định. Ngoài việc củng cố lòng tin và sự công bằng của cộng đồng, tính minh bạch này cũng cho phép người dùng đưa ra các lựa chọn sáng suốt về nền tảng mà họ tham gia.

Tuy nhiên, như đã đề cập trước đây, các hệ thống quản trị ngày nay vẫn phải đối mặt với các vấn đề về thiết kế – cụ thể là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp và sự thao túng cử tri của những người nắm giữ token quyền lực. Về vấn đề thứ hai, vẫn còn lo ngại rằng hệ thống quản trị ưu tiên những người nắm giữ mã thông báo mạnh mẽ. Điều này dẫn đến việc tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra lợi nhuận, thay vì đạt được tầm nhìn của blockchain công khai.

Vì vậy, tôi đề xuất các thành phần chính để quản trị hiệu quả, đó là:

Cơ chế phối hợp: Để đảm bảo tính bền vững, chi phí giao dịch và việc sử dụng của người dùng phải được điều phối để giảm thiểu xung đột giữa người dùng và các bên liên quan. Do phí giao dịch ảnh hưởng nhiều đến khả năng tham gia vào mạng của người dùng, nên việc duy trì chi phí thấp và ổn định sẽ khuyến khích họ tham gia, đây là chìa khóa cho quản trị đại diện và an ninh mạng. Tóm lại, cơ chế nói trên sẽ cho phép người dùng – chủ sở hữu thực sự của mạng – có thể tham gia.

Phối hợp giữa chủ sở hữu tiền tệ và những người tham gia quản trị: Để thực hiện quản trị hiệu quả và đảm bảo rằng lợi ích của chuỗi được đại diện, cần phải có sự chồng chéo đáng kể. Các biện pháp như vậy như khuyến khích kinh tế và bầu cử, hoặc tách quyền quản trị khỏi các token, là cần thiết để tạo ra nhiều sự chồng chéo hơn giữa các nhóm này.

Điều phối các ứng cử viên và các ứng cử viên được lựa chọn: Để đảm bảo hiệu quả mạng lưới, các cuộc bầu cử cũng phải thực hiện các cơ chế sàng lọc để đảm bảo số lượng ứng viên phù hợp đáp ứng nhu cầu của nền tảng. Hơn nữa, các nền tảng phải cung cấp sự cân bằng hợp lý giữa các khuyến khích kinh tế, quyền hạn và trách nhiệm để quản trị lâu dài và ổn định.

Các biện pháp khuyến khích: Để thưởng cho sự tham gia, cần cung cấp các biện pháp khuyến khích sau:

 • Người dùng: Khả năng sử dụng DApp; dịch vụ mạng giá rẻ.
 • Người nắm giữ mã thông báo: GAS hoặc phát hành mã thông báo thông qua biểu quyết.
 • Nút: Nhận phí giao dịch cho các giao dịch đóng gói hoặc phí mạng cho các cuộc bầu cử chiến thắng.

Kết quả:

 • Người nắm giữ mã thông báo: Chi phí cơ hội.
 • Nodes: Tiền phạt cho hành vi sai trái.

Nhìn chung, quản trị hiệu quả phải đáp ứng các điều kiện sau – thứ nhất, ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ và cân xứng. Thứ hai, có một chi phí liên quan đến việc thực hiện và thay đổi các lựa chọn. Cuối cùng, quản trị phải đủ linh hoạt để thúc đẩy sự quan tâm của tổ chức trong khi tính đến sự lựa chọn của từng cá nhân.

Thúc đẩy quản trị linh hoạt, năng động và bền vững để giành được tương lai

Dựa trên những điểm đã đề cập ở trên, tôi tin rằng “khả năng quản lý đàn hồi”, được định nghĩa là “khả năng thích ứng với các khu vực pháp lý xã hội khác nhau”, là giải pháp quản trị cho cả hiện tại và tương lai. Thông qua khả năng quản lý đàn hồi, chúng tôi có thể điều phối lợi ích của các bên khác nhau, cân bằng giữa phân cấp và tập trung, đồng thời thiết lập một hệ thống khuyến khích và hệ quả hiệu quả. Thông qua hệ thống nhận dạng trên chuỗi và xác minh nút, chúng tôi có thể kết nối thế giới trên chuỗi và ngoài chuỗi để tích hợp thực sự.

Theo hệ thống này, tôi tin rằng có hai cơ chế chính như sau:

 • Các cơ chế phối hợp.
 • Cơ chế bầu cử theo dõi kép.

Chủ sở hữu mã thông báo có thể bỏ phiếu về hướng đi cho một tổ chức dựa trên cộng đồng, được giao phó để hành động vì lợi ích tốt nhất của nền tảng. Để khuyến khích sự tham gia và đảm bảo thay đổi đại diện, các khuyến khích trực tiếp, chẳng hạn như mã thông báo, nên được phát hành dựa trên mức độ tham gia của chủ sở hữu mã thông báo. Theo quan điểm của tôi, việc cho phép người dùng bỏ phiếu cho các tổ chức đại diện và các nút đồng thuận cho phép một nền tảng tự động điều chỉnh dựa trên nhu cầu thay đổi của cộng đồng và ngành.

Hơn nữa, một hệ thống nhận dạng trên chuỗi cũng rất quan trọng. Như đã lưu ý trước đây, thế giới trên chuỗi không thể bị ngắt kết nối với thế giới ngoài chuỗi. Thay vào đó, các quốc gia có chủ quyền và các khu vực pháp lý hợp pháp trong thế giới thực phải được ánh xạ vào chuỗi. Các cơ chế quản lý phải phản ánh điều này thông qua hệ thống nhận dạng xã hội trên chuỗi, hệ thống này phản ánh địa chỉ và hồ sơ giao dịch trên chuỗi của người dùng, tài liệu định danh phi tập trung và thẩm quyền đăng ký. Dựa trên các khía cạnh này, các quy định ngoài chuỗi của người dùng sẽ cung cấp hướng dẫn mềm cho hoạt động trên chuỗi theo khu vực tài phán.

Các loại dịch vụ được cung cấp trên chuỗi công cộng có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định của địa phương. Bản đồ nhận dạng thế giới thực này, cùng với các cuộc bầu cử động, có nghĩa là chủ sở hữu mã thông báo được trao quyền để đưa ra quyết định và điều chỉnh phù hợp cho các giao dịch trong tương lai. Khi xử lý giao dịch, các nút khác nhau sẽ phản ứng khác nhau với các loại giao dịch khác nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến các loại dịch vụ được xử lý trên blockchain công khai ở các mức độ khác nhau.

Ví dụ: đối với một loại giao dịch cụ thể nhất định, các nút đồng thuận vượt quá tỷ lệ chịu lỗi không thể vượt qua loại giao dịch này, do ảnh hưởng của hệ thống tư pháp địa phương. Tại thời điểm này, ảnh hưởng của tư pháp đối với loại giao dịch cụ thể này được phản ánh trong chuỗi công khai. Theo khuôn khổ của các cuộc bầu cử động, những người nắm giữ mã thông báo sau đó sẽ đưa ra quyết định có tiếp tục bỏ phiếu cho các nút bị ảnh hưởng trong nhiệm kỳ tiếp theo hay không. Các ứng cử viên Node cũng có thể thực hiện các điều chỉnh theo chiến lược của cử tri.

Giá trị gia tăng thông qua các cuộc bầu cử động

Thông qua hệ thống quản lý linh hoạt và năng động này, tôi tin rằng chúng ta có thể hiểu đầy đủ về quản lý kinh doanh trên chuỗi phi tập trung, quản lý hoạt động của nút và quản trị biểu quyết trên chuỗi. Các quy định của địa phương ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược của cử tri và ảnh hưởng gián tiếp đến hành vi của những người tham gia mạng lưới.

Thông qua các chu kỳ quản trị lặp đi lặp lại, blockchain cuối cùng hướng tới việc phát triển sự cân bằng, kết hợp sự quan tâm của tất cả mọi người – bao gồm cả những mối quan tâm trong thế giới thực. Điều này mở ra con đường tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm cả trong thế giới trong và ngoài chuỗi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây