Phân tích giá Ethereum: ETH kiếm được 3.000 đô la nhưng liệu những nhà đầu cơ giá lên có xoay xở để phá vỡ nó không?

0
1898

ETH/USD – Ether vẫn nằm trong phạm vi đã thiết lập

Các mức hỗ trợ chính: $2890, $2710, $2620. Các mức kháng cự chính: $3000, $3200, $3300.

Etheruem tiếp tục giao dịch trong phạm vi mà nó đã đặt khoảng mười ngày trước giữa $3200 và hỗ trợ ở mức $2770 (0,786 Fib). Đường MA 100 ngày tiếp tục củng cố hỗ trợ ở cuối phạm vi.

Hôm qua, ETH đã tìm thấy mức hỗ trợ ở mức $2800 và tăng trở lại cao hơn từ đó vào ngày hôm nay khi nó tăng vọt trên $3000. Thị trường sẽ cần phải phá vỡ phạm vi đã thiết lập này để xác định hướng đi tiếp theo. Việc phá vỡ trên $3200 có thể cho phép ETH phục hồi về mức cao nhất của tháng 9. Mặt khác, nếu nó xuống dưới $2,800, chúng ta có thể thấy tiền điện tử bắt đầu trượt xuống $2,2K.

Dự đoán giá ngắn hạn ETH-USD

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức $2890. Tiếp theo là $2710 (.786 Fib & MA 100 ngày), $2620 (MA 200 ngày & phần mở rộng 1.414 Fib giảm), và $2500.

Ở phía bên kia, mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức $3000. Tiếp theo là $3200 (MA 20 ngày), $3300 (MA 50 ngày), $3350 và $3500.

Chỉ báo RSI hàng ngày vẫn nằm dưới đường trung bình, cho thấy đà giảm giá yếu trên thị trường. Tuy nhiên, nó đang định hình để giữ mức 40 và đang tìm cách leo trở lại vùng tăng giá.

ETH/BTC – Xu hướng tăng bảo vệ mức thoái lui 0,5 Fib

Các mức hỗ trợ chính: 0,068 BTC, 0,0671 BTC, 0,066 BTC. Các mức kháng cự chính: 0,07 BTC, 0,072 BTC, 0,074 BTC.

So với BTC, tiền điện tử đang hoạt động tốt khi giữ mức hỗ trợ ở mức 0,068 BTC, được cung cấp bởi mức thoái lui sợi 0,5. ETH cũng đã bị mắc kẹt trong phạm vi giữa mức hỗ trợ 0,068 BTC và mức kháng cự 0,071 BTC. Nó phải phá vỡ phạm vi này để có xu hướng theo hướng tiếp theo.

Ngoài ra, ETH cũng đang giao dịch bên trong một kênh giá giảm dần tại đây. Gần đây, nó đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở ranh giới trên của kênh giá vào đầu tuần, khiến nó quay trở lại mức hỗ trợ 0,068 BTC.

Dự đoán giá ngắn hạn ETH-BTC

Về phía trước, hỗ trợ đầu tiên nằm ở 0,068 BTC (0,5 Fib). Tiếp theo là 0,0671 BTC (MA 20 ngày), 0,066 BTC (phần mở rộng Fib giảm 1,272) và 0,0654 BTC (0,618 Fib).

Mặt khác, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở 0,07 BTC (MA 100 ngày). Tiếp theo là 0,072 BTC, 0,074 BTC và 0,075 BTC.

Một lần nữa, chỉ báo RSI vẫn nằm dưới đường trung bình, cho thấy đà giảm giá yếu đang kiểm soát giá.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây