Sự khác biệt giữa các chu kỳ thị trường của Bitcoin trong năm 2017 và năm 2021

0
731

Phân tích này xem xét kỹ hơn một số chỉ số thị trường cấu trúc của Bitcoin và so sánh chu kỳ hiện tại với chu kỳ năm 2017.

NVT của Bitcoin

NVT ước tính giá trị của mạng bằng cách sử dụng khối lượng nhà đầu tư trên chuỗi của nó. Như nhà phân tích tiền điện tử Willy Woo ban đầu giới thiệu mô hình này, Giá NVT được tính bằng cách nhân khối lượng trên chuỗi với giá trị trung bình trong 2 năm của NVT-Ratio (Vốn hóa thị trường/Tổng khối lượng chuyển giao trên chuỗi).

Trở lại năm 2018, sau khi chạm đỉnh của chu kỳ, cả MA 30 ngày & 90 ngày của giá NVT đã giảm liên tục trong gần 12 tháng. Tuy nhiên, kể từ khi giảm 50% diễn ra vào tháng 5 năm 2021, các đường trung bình động này đang tăng lên mức cao hơn mức đỉnh trước đó của chúng là 64K.

Sự khác biệt này trong kết quả định giá dựa trên NVT có thể được chuyển thành mức hoạt động thể chế cao hơn so với các nhà bán lẻ.

Phân tích phân loại hoạt động trên chuỗi

Trong lịch sử, trong tất cả các chu kỳ thị trường tiền điện tử trước đây, cả MA 7 ngày của khối lượng chuyển giao trên chuỗi Kích thước trung bình & đã tăng vọt lên hơn 4 lần so với mức MA 360 ngày và sau đó giảm xuống dưới 1 lần MA 360 ngày của chúng.

Kích thước trung bình của khối lượng chuyển giao trên chuỗi là các proxy cho các giao dịch lớn hơn và nhỏ hơn. Khi giá trị Trung bình tăng, có nghĩa là các giao dịch khối lượng lớn đang diễn ra thường xuyên hơn. Mặt khác, quy mô trung bình là một đại diện cho các giao dịch nhỏ được quy cho các nhà bán lẻ.

Đáng ngạc nhiên là chưa có mức tăng đột biến hơn 4 lần. Ngoài ra, giá trị Trung bình luôn tương quan với Trung vị, có nghĩa là mức độ hoạt động cho cả các tổ chức lớn và các nhà bán lẻ nhỏ đang tăng lên với mức tăng giá theo ATH mới lên tới hơn 4 lần so với MA 360 ngày của họ.

Thật ngạc nhiên, đã có sự khác biệt đáng kể giữa giá trị Trung vị và giá trị Trung bình. Sự khác biệt này cũng chỉ ra dấu ấn của các thực thể lớn hơn trong hệ sinh thái này với một niềm tin và tầm nhìn khác.

Tỷ lệ dòng vốn của Bitcoin

Theo dấu ấn rõ ràng đã thảo luận của các thực thể lớn ở trên, một số liệu trên chuỗi có giá trị khác, được gọi là Tỷ lệ dòng vốn, có thể được nghiên cứu để đánh giá giả định này.

Những người chơi tổ chức chủ yếu chuyển tài sản của họ ra khỏi các sàn giao dịch (trực tuyến). Do đó, chúng tôi có thể theo dõi khối lượng của danh mục bằng cách đo lường Tỷ lệ dòng ra của quỹ (khối lượng chuyển khoản trên chuỗi không được gửi / rút từ các sàn giao dịch chia cho tổng khối lượng chuyển khoản trên chuỗi). Nghiên cứu xu hướng lịch sử của tỷ lệ này là bằng chứng cho thấy nó đã giảm sau đó sau khi đạt ATH và tham gia thị trường giảm giá

Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên kể từ tháng 1 năm 2021, mặc dù thị trường đã điều chỉnh 50% vào tháng 5. Gần 96% các giao dịch trên chuỗi không phải là do rút tiền / gửi tiền của các sàn giao dịch. Kết luận đơn giản có thể là sự tham gia của các tổ chức vào thị trường tiền điện tử đang tăng lên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây